Inhoudsopgave maken

Een verslag, scriptie, werkstuk, etc. bevatten doorgaans allemaal een inhoudsopgave. Deze wordt direct na het voorblad bijgesloten. In de inhoudsopgave zijn alle hoofdstukken en paragrafen van bijvoorbeeld het verslag, de scriptie of het werkstuk te vinden. Ook bijlagen worden vaak vermeld. Alle onderdelen uit de inhoudsopgave worden weergegeven met het betreffende paginanummer. Hierdoor kan men gemakkelijk hoofdstukken of paragrafen in het stuk opzoeken.

Tips voor een inhoudsopgave

Het is belangrijk dat een inhoudsopgave net en duidelijk is, en dat er enkel de nodige informatie getoond wordt. Hieronder kun je enkele tips vinden om een goede inhoudsopgave te maken:

  • Begin met de grote, duidelijke titel 'Inhoudsopgave' bovenaan de pagina. Gebruik hiervoor dezelfde tekstgrootte als dat de titels van je hoofdstukken hebben.
  • Sla een regel over, en noteer de titel van de eerstvolgende pagina (doorgaans wordt dit de inleiding). Gebruik een kleinere tekstgrootte dan de paginatitel.
  • Geef titels van paragrafen een kleinere tekstgrootte, zodat de titels van de hoofdstukken beter opvallen.
  • Noteer in de inhoudsopgave bij elke hoofdstuk en elke paragraaf ook het betreffende nummer.
  • Je kunt paragrafen laten inspringen. Dit betekent dat je wat witruimte voor de paragrafen laat, zodat de titels van de hoofdstukken nog meer benadrukt worden.
  • Zorg ervoor dat de titels en de bladzijdenummers allemaal mooi recht onder elkaar staan.
  • Gebruik bij voorkeur punten tussen het einde van een titel en het bladzijdenummer, zodat van elk hoofdstuk en elke paragraaf het bladzijdenummer gemakkelijk opgezocht kan worden.
  • Je kunt de 'tab'-toets van je toetsenbord gebruiken om alles netjes onder elkaar te krijgen.

Inhoudsopgave in het Engels

In Engelse verslagen en werkstukken worden uiteraard ook inhoudsopgaves gebruikt. Deze worden doorgaans begonnen met de titel 'Contents' of 'Table of contents'. Deze inhoudsopgaves kunnen in principe met dezelfde eerder genoemde tips worden opgebouwd. Nu is de taal van de hoofdstukken en paragrafen echter Engels in plaats van Nederlands.

Voorbeeld inhoudsopgave

Met bovengenoemde tips kun je een goede en overzichtelijke inhoudsopgave maken.
Klik hier voor een voorbeeld van een inhoudsopgave.

Inhoudsopgave in Word

Je kunt je inhoudsopgave natuurlijk zelf helemaal uittypen, maar onder andere tekstverwerker Word beschikt over een functie die automatisch een inhoudsopgave voor je maakt en bijwerkt.
Klik hier voor meer informatie over deze functie, en om enkele voorbeeld bestanden voor Word te downloaden.